Đừng trả tiền khi bạn ngủ
Đừng trả tiền khi bạn ăn
Đừng trả tiền khi bạn ở trường học.
Đừng trả tiền khi bạn ở làm việc
Đừng trả tiền khi bạn không chơi.

Chỉ trả tiền để chơi.

Với các máy chủ theo yêu cầu cao cấp.

Dùng thử miễn phí

Bắt đầu

Không yêu cầu trả tiền dưới bất kì hình thức nào cho bản dùng thử

Giá cả

Drawbacks of traditional hosting pricing models

A disadvantage of traditional hosting services is their fixed monthly pricing, which can lead to users paying for resources they don't utilize. The missing flexibility makes it impossible to modify the allocated resources to fit the users needs. This requires users to pay for more resources to cover peak usage.

72h
Running without players
Reducing RAM not possible
2 GB RAM
4 GB RAM
2.96 $ / 72h
Subscription
Here you can see the example usage of a gameserver on a traditional host, running all the time with a fixed amount of RAM. It’s not possible to turn the server off or reduce the allocated resources to reduce cost.

Our pricing model: Adapting to your needs

Gameservers on exaroton don't have a fixed monthly price. You are only charged for the time you actually use your server. Running a server on exaroton costs 1 credit per GB of RAM per hour. For example, if you select 2 gigabytes of RAM for your server and run it for 4 hours, you would pay 8 credits.

4h
8 Tín dụng
4 hàng giờ x 2 GB RAM
= 8 Tín dụng (0.09 $)
1h 8m
2.27
1h 8m x 2 GB GB RAM
= 2.27 Tín dụng (0.02 $)
2h 24m
9.60 Tín dụng
2h 24m x 4 GB GB RAM
= 9.60 Tín dụng (0.1 $)
4h 37m
9.23 Tín dụng
4h 37m x 2 GB GB RAM
= 9.23 Tín dụng (0.1 $)
2 GB RAM
4 GB RAM
23.45 Tín dụng
≈ 0.25 $ / 72h
This diagram shows example usage of a gameserver on exaroton which is offline during breaks to eat or sleep. The RAM is increased temporarily to cover higher player counts during a specific session.

Lưu trữ:

Cập nhật 10 Tín dụng / 30 Ngày
Chúng tôi lưu máy chủ của bạn khi bạn không chơi. Credit được sử dụng được khấu trừ từ chi phí lưu trữ
Cho tới 10 GB có thể được chứa mỗi máy chủ

One simple price

1 credit / 1GB GB RAM / 1 giờ
100 Tín dụng = 1.1 $
Bắt đầu More information

Các Tính Năng

Hoàn toàn tùy chỉnh được

Điều khiễn tất cả mọi thứ trên server của bạn và biến nó thành trò chơi của bạn.

Được bảo vệ khỏi DDOS

Máy chủ Minecraft của bạn hoàn toàn được bảo vệ khỏi DDOS để giữ cho bạn an toàn trước các tấn công

Sao lưu tự động

Bạn có thể tự động tạo bản sao lưu trong Google Drive của bạn

Hỗ trợ tuyệt vời

Nếu bạn cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng trợ giúp cho bạn.
Nhận Trợ giúp

Trò chơi

Minecraft: Java Edition

Vanilla, Snapshot, Paper, Spigot, Forge, Fabric, Glowstone

Minecraft: Bedrock Edition

Vanilla, Pocketmine, Nukkit

Bạn còn chờ gì nữa?

Khởi động máy chủ ngay